• Start
  • Wat ik doe met teksten
  • Tekstschrijven

Tekstschrijven

De Tekstenbakker schrijft graag. Of het nou gaat om een artikel voor het bedrijfsblad, een uiteenzetting over de kweek van pompoenen, of een instructietekst bij een videorecorder. Worstel je met tekstschrijven en zit je al uren naar een lege pagina te staren? Niet nodig! Schakel De Tekstenbakker in!

Het Tekstdoel

Als schrijver heb je een doel en je gebruikt tekst om dat doel te halen. Daarom is het voor een succesvolle tekst cruciaal om een antwoord te vinden op de volgende vragen: "Wie en wat wil ik bereiken?", "Hoe wil ik mezelf presenteren?." en vooral "Wat moet de lezer gaan doen na het lezen?". Aan de hand van deze vragen schrijft De Tekstenbakker doelgerichte teksten. 

Wat is een goede tekst?

Een goede tekst is nooit hetzelfde. Er is geen succesformule voor dé tekst. Er zijn wel een paar richtlijnen voor het schrijven van een duidelijke tekst. Hieronder een beknopte samenvatting van deze richtlijnen:

Breng Structuur aan

Je zou een tekst kunnen zien als een landkaart. Zonder kleuren en een legenda wordt een landkaart lastig leesbaar. Lopen we over de weg... of in de rivier? Een duidelijke tekst vertelt de lezer waar hij zich bevindt. Dat kan eenvoudig door bijvoorbeeld subkoppen aan te brengen, of de tekst kort samen te vatten in de inleiding.

Correcte spelling en grammatica

Spelfouten en grammaticale fouten leiden niet alleen tot irritatie. Ze leiden ook af van de boodschap en maken een tekst moeilijk leesbaar. Een duidelijke tekst is dus ook geschreven in correct Nederlands (of een taal naar keuze natuurlijk). Zo wordt de lezer niet afgeleid van wat hij/zij leest en hou je als bron je geloofwaardigheid.

Schrijf zoals je vertelt

Iedereen heeft wel eens een brief gekregen die onleesbaar was, geprint of niet. Een brief vol 'ambtelijk' taalgebruik. Of misschien een brief met zinnen van tweehonderd woorden. Daar wordt een tekst niet duidelijker van. Het advies van De Tekstenbakker is dan ook: Schrijf natuurlijk! Stel je voor dat je lezer naast je zit en schrijf zoals je vertelt.

Heb je behoefte aan Tekst (en uitleg)?

Neem direct contact op met de Tekstenbakker